Information

Information

Lägenheten hyrs ut privat vilket innebär att man inte har besittningsrätt enligt hyreslagen. Däremot är uthyrningen långsiktig och det finns ingen tidsbegränsning i kontrakt mellan hyresvärd och hyresgäst.

 

I hyran för lägenheten ingår:

 • El, värme och vatten
 • Fiberanslutning med LAN-uttag och WIFI. Delad anslutning på fiber 100/100.
 • Sophantering (sortering enligt Göteborgs kommun med kompost och restavfall)
 • Parkeringsplats för en bil
 • Cykelparkering i garage

 

Lägenheten uthyrs omöblerad

 

Deposition är en månadshyra. Återbetalas vid avflyttning

 

Hyran betalas förskottsvis den sista varje månad

 

Uppsägningstid från hyresgästens sida är en månad. Uppsägningstid från hyresvärdens sida är tre månader.

Vid inflyttning skall besiktning av lägenhetens skick göras av hyresvärd och hyresgäst. Besiktning sker även vid avflytt.

 

Hyresgästens skyldigheter

 • Hyresgästen ska vårda lägenheten väl
 • Betala hyran i rätt tid
 • Uppträda så att grannar inte störs
 • Anmäla fel och brister till hyresvärd så snart dessa uppmärksammas
 • Om du upptäcker fukt eller mögel ska du kontakta din hyresvärd omedelbart
 • Meddela din hyresvärd om du har kranar som står och droppar
 • Prata med hyresvärd innan några förändringar i ytskikt eller dylikt sker. Ex, tapetsering och målning
 • Rökning är förbjuden i såväl i lägenhet som på balkong eller tomt
 • Husdjur är tillåtna i samråd med hyresvärd

 

Hyresvärdens skyldigheter

 • Hyresvärden ska åtgärda fel och brister inom skälig tid
 • Hyresvärden ansvarar för fel och brister i vitvaror och fasta installationer

 

Livet består av många delar och självklart ska det vara möjligt att få föra lite ljud utöver det vanliga, och som man gör i många "trapphus" är det bra att meddela i förväg. Självklart finns det ett gemensamt ansvar för såväl hyresgäst som hyresvärd att meddela vid exempelvis större middagsbjudningar eller fester.

 

Ellösgatan 4 är en lägenhet på 48 kvadratmeter. Den är en del i ett större bostadshus som ägs privat.

Copyright @ All Rights Reserved